درباره ما - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
صفحه آماده است.
دانشگاه علوم پزشکی بابل دارای 4 کتابخانه بیمارستانی، 4 کتابخانه دانشکده ای و یک کتابخانه مرکزی است که بیش از 30 هزار جلد کتاب در حوزه پزشکی و سلامت در خود جای داده اند. سابقه بکار گیری نرم افزار کتابخانه ای در این دانشگاه به 15 سال قبل بر می گردد. اما در سال 1392 تمامی کتابخانه های دانشگاه به نرم افزار تحت وب کتابخانه ای پارس آذرخش تجهیز شده اند. قبل از سال 92 فقط کتابخانه مرکزی و دانشکده دندانپزشکی از نرم افزار کتابخانه ای استفاده می کرده اند.