نمایش مختصر - کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی بابل
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
پرستاری ( ۴۰۰ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
Kliegman،, Robert ( ۱۷۸ )
بیشتر...
ناشران مرتبط
جامعه‌نگر ( ۱۲۳۳ )
اندیشه رفیع ( ۱۰۰۹ )
ارجمند ( ۹۵۷ )
آرتین طب ( ۷۰۶ )
نوردانش ( ۵۰۵ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
بیشتر...
نوع مدرک
کتاب فارسی ( ۲۰۵۸۶ )
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:کتاب فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۲۰۵۸۶ رکورد از ۳۴۴۲۳ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب
عنوان :بیوشیمی دولین با کاربرد بالینی
شماره راهنما :‭QU۴‬‭/د۷۹۳ب ۱۳۸۷‬
پدیدآور :دولین، توماس ام
تاریخ نشر :‭۱۳۸۷‬.
ناشر :اندیشه رفیع
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز : مرکزی بابل
2.
کتاب
عنوان :فرهنگ جیبی داروهای ژنریک ایران به انضمام داروهای رایج گیاهی
شماره راهنما :QV،۳۹ف۲۹۹م،۱۳۹۰غیر مرجع
پدیدآور :م‍ح‍ت‍ش‍م‍ی‌، رض‍ا
تاریخ نشر :‏‫۱۳۹۰.‬
ناشر :نشر و تبلیغ بشری: تحفه
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز : بیمارستان کودکان امیر کلا
3.
کتاب
عنوان :آنکال (اطفال)
شماره راهنما :WS،۳۹۸۶۳آ،۱۳۸۸غیر مرجع
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۸.‬‬
ناشر :تیموزاده: طبیب
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز : بیمارستان کودکان امیر کلا
4.
کتاب
عنوان :نکات به روز در علم اطفال تا تابستان ۱۳۹۰
شماره راهنما :‏‫‭‭RJ۴۸‏‫‭‭/ح۵ن۸ ۱۳۹۰
پدیدآور :حساس‌یگانه، مهرنوش
تاریخ نشر :‏‫۱۳۹۰.‬
ناشر :تیمورزاده نوین
نوع ماده :کتاب
کتاب [کتاب]
مرکز : بیمارستان کودکان امیر کلا
5.
کتاب
عنوان :گنجینه جامع سؤالات علوم تشریح (۱۳۸۷ - ۱۳۷۴) همراه با پاسخ تشریحی
شماره راهنما :‭QS۲۱۸/۲‬‭۱۳۷۸ ۹گ ۲۲۷۷ ‮الف‬ /‬
پدیدآور :ابوطالب، حمید
تاریخ نشر :‏‫، ‏‫۱۳۸۷.‬‏‬
ناشر :کتابخانه فرهنگ
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
6.
کتاب
عنوان :ع‍ل‍ف‍ه‍ای‌ ه‍رز و روش‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ آن‍ه‍ا
شماره راهنما :SB۶۱۱/۳۴‭ر۴۸۳۴ع۱۳۷۵‬
پدیدآور :رس‍ت‍گ‍ار، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۷۵.
ناشر :م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
7.
کتاب
عنوان :ویروس شناسی پزشکی
شماره راهنما :‭QW۱۶۰‬‭و۳۵ی۱۳۸۶‬
پدیدآور :یحیی‌پور، یوسف
تاریخ نشر :۱۳۸۶
ناشر :دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
8.
کتاب
عنوان :میکروبیولوژی بهداشت محیط
شماره راهنما :‭QW۵۵‬‭/م۷۳۱م ۱۳۸۷‬
پدیدآور :مکینی، روس ای.
تاریخ نشر :‏‫، ‏‫۱۳۸۷
ناشر :اندیشه رفیع
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
9.
کتاب
عنوان :کلیات بهداشت عمومی
شماره راهنما :‭WA۱۰۰‬‭ک۲۱۸ص/۱۳۸۶‬
پدیدآور :ص‍ادق‍ی‌ ح‍س‍ن‌ آب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌
تاریخ نشر :‏‫، ‏‫۱۳۸۶.‬‬
ناشر :گپ‬
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
10.
کتاب
عنوان :م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍س‍ت‌ و پ‍اس‍خ‌ (۳ از ۹) ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍وا اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ رش‍ت‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط (ک‍اردان‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌)
شماره راهنما :‭WA۱۸/۲‬‭خ۲۷۹‮دب‬۱۳۸۷/‬
پدیدآور :خ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
تاریخ نشر :‏‫‏‏ ، ۱۳۸۷.‬‬‬‬
ناشر :خ‍ان‍ی‍ران‌
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
11.
کتاب
عنوان :م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍س‍ت‌ و پ‍اس‍خ‌ ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌ - پ‍م‍پ‌ و پ‍م‍پ‍اژ( ۲ از ۹) اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ رش‍ت‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط ( ک‍اردان‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌)
شماره راهنما :‭WA۱۸/۲‬‭خ۲۷۹‮هـ‬ م۱۳۸۷/‬
پدیدآور :خ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۷.‬
ناشر :خ‍ان‍ی‍ران‌
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
12.
کتاب
عنوان :م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍س‍ت‌ و پ‍اس‍خ‌ (۷ از ۹) م‍ی‍ک‍روب‍ی‍ول‍وژی‌ آب‌ و ف‍اض‍لاب‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ رش‍ت‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط (ک‍اردان‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌)
شماره راهنما :‭WA۱۸/۲‬‭م م۵۶ی/۱۳۸۷‬
پدیدآور :خ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۹
تاریخ نشر :‏‫،۱۳۸۷.‬
ناشر :خ‍ان‍ی‍ران‌
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
13.
کتاب
عنوان :تاریخ انبیا قصص الا نبیا یا قصص قرآن از آدم تا خاتم
شماره راهنما :BP۸۸‭ت۸۷۷ع/۱۳۷۹‬
پدیدآور :‏ عمارزاده‏ حسین
تاریخ نشر :۱۳۷۹
ناشر :اسلام
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
14.
کتاب
عنوان :بحرانهای هسته‌ای ، بیولوژیک و شیمیایی: اقدامات فوری و حفاظت جامعه
شماره راهنما :‭WN۶۱۰‬‭ب۶۳۹پ/۱۳۸۶‬
پدیدآور :پورحیدری، غلامرضا ، ۱۳۴۲
تاریخ نشر :۱۳۸۶.
ناشر :موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
15.
کتاب
عنوان :م‍ث‍ن‍وی‌ م‍ع‍ن‍وی‌ م‍ولان‍ا ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ل‍خ‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ری‍ن‍ول‍د ن‍ی‍ک‍ل‍س‍ن‌.
شماره راهنما :‭PIR۵۲۸۹‬‭م۲۵۶م/۱۳۸۶‬
پدیدآور :م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۰.‬‬
ناشر :اف‍ک‍ار‬
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
16.
کتاب
عنوان :دیداری با اهل قلم
شماره راهنما :‭PIR ۳۸۷۲‬‭ی۸۳د‬
پدیدآور :‏ یوسفی‏ غلام حسین
تاریخ نشر :۱۳۶۷
ناشر :علمی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
17.
کتاب
عنوان :ک‍ل‍ی‍ات‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌
شماره راهنما :‭WA۱۸/۲‬‭ک ۶۱ی/۱۳۸۰‬
پدیدآور :ی‍غ‍م‍ائ‍ی‍ان‌، ک‍ام‍ی‍ار، - ۱۳۴۰
تاریخ نشر :۱۳۸۰.
ناشر :دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
18.
کتاب
عنوان :زیست‌شناسی عمومی (پرسشهای چهارگزینه‌ای و پاسخنامه تشریحی) (ویژه آزمونهای کارشناسی به کارشناسی ارشد)
شماره راهنما :‭QH۱۸/۲‬‭ر۲۱۳خ/۱۳۸۵‬
پدیدآور :خالصی، مریم ، ۱۳۴۵
تاریخ نشر :۱۳۸۵.
ناشر :دبیاگران تهران
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
19.
کتاب
عنوان :اصول و فنون پرستاری و استریلزاسیون بر اساس سرفصل
شماره راهنما :‭WY۱۵۴‬‭ز۳۱‮الف‬/۱۳۸۵‬
پدیدآور :زردشت، رقیه
ناشر :جامعه نگر: سالمی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
20.
کتاب
عنوان :ای‍م‍ن‍ی‌ در آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و زی‍س‍ت‌‌ش‍ی‍م‍ی‌
شماره راهنما :‏‫‬‭QD۶۳/۵‭/پ‌۹‮ال‍ف‌‬۹ ۱۳۸۲
پدیدآور :پ‍ی‍ک‍و، آن‍دره‌
تاریخ نشر :۱۳۸۲.
ناشر :م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو